Vragen voor een goed gesprek tussen alle betrokkenen over het versterken van een positief pedagogisch klimaat