Vragen voor een goed gesprek tussen alle betrokkenen over aanwezigheid volgen